Medewerkers

Lies Tiesinga

Functie:
 • Leerkracht groep 1/2

Geraldine Jansen Rots

Functie:
 • Leerkracht groep 1/2A
Vakdiploma's
 • Vakdocent muziek
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Ingrid Klarenbeek

Functie:
 • Leerkracht groep 1/2B
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Annemieke Scheepers

Functie:
 • Leerkracht groep 1/2A en 1/2B
Donderdag en vrijdag

Klaske Rinsma

Functie:
 • Leerkracht groep 3
Vakdiploma's
 • Taalcoördinator
Maandag, dinsdag en woensdag

Stephanie Koopman

Functie:
 • Leerkracht groep 3 en 5
Woensdag, donderdag en vrijdag

Jolanda Frima

Functie:
 • Leerkracht groep 4
Maandag en vrijdag

Margriet Meijer

Functie:
 • Leerkracht groep 4
Dinsdag, woensdag en donderdag

Marieke Lesterhuis

Functie:
 • Leerkracht groep 5
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Birgitt Blaauw

Functie:
 • Leerkracht groep 6/7/8
Maandag, donderdag en vrijdag

Nicole Pot

Functie:
 • Leerkracht groep 6/7/8
Vakdiploma's
 • Rekencoördinator
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Sonja Hemmens

Functie:
 • Leerkracht groep 6/7/8
Vakdiploma's
 • Rekencoördinator
Maandag, dinsdag en woensdag

Ineke Baalmans

Functie:
 • Intern begeleider
Dinsdag en donderdag

Alie Katuin

Functie:
 • Vakdocent gymnastiek
Dinsdag en donderdag

Walter Prins

Functie:
 • Conciërge
De hele week

Jan Paul Siebelink

Functie:
 • Schoolcoördinator
De hele week

Jaap Spelde

Functie:
 • Clusterdirecteur

Tatiana Haenen

Functie:
 • Leerkracht groep 3 en 5
Tatiana vervangt Stephanie, die is bevallen van een mooie dochter. Ze is op woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig.

Marjon van Erp

Functie:
 • Student Noorderpoort
Marion loopt stage in groep 1/2A op dinsdag en woensdag

Dewi Wiebrants

Functie:
 • Student Noorderpoort
Dewi loopt stage in groep 1/2B op dinsdag en woensdag en op de naschoolse opvang

Maaike Clevering

Functie:
 • Student Pabo
Maaike loopt stage in groep 3 op maandag en dinsdag

Jens Mansens

Functie:
 • Student Pabo
Jens loopt stage in groep 5 op maandag en dinsdag

Bo van Soest

Functie:
 • Student Pabo
Bo loopt stage in groep 6/7/8 op maandag en dinsdag

OBS de Noordkaap

Clusterdirecteur: Jaap Spelde

Schoolcoördinator: Jan Paul Siebelink

Huningaweg 8
9682 PB, Oostwold
0597 - 552121
obsdenoordkaap@sooog.nl