Medewerkers

Geraldine Jansen Rots

Functie:
 • Leerkracht groep 1/2A
Vakdiploma's
 • Vakdocent muziek
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Ingrid Klarenbeek

Functie:
 • Leerkracht groep 1/2B
Vakdiploma's
 • Specialist jonge kind
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Annemieke Scheepers

Functie:
 • Leerkracht groep 1/2A en 1/2B
Donderdag en vrijdag

Klaske Rinsma

Functie:
 • Leerkracht groep 3
Vakdiploma's
 • Taalcoördinator
Maandag, dinsdag en woensdag

Stephanie Koopman

Functie:
 • Leerkracht groep 3 en 5
Woensdag, donderdag en vrijdag

Jolanda Frima

Functie:
 • Leerkracht groep 4
Maandag en vrijdag

Margriet Meijer

Functie:
 • Leerkracht groep 4
Dinsdag, woensdag en donderdag

Marieke Lesterhuis

Functie:
 • Leerkracht groep 5
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Birgitt Blaauw

Functie:
 • Leerkracht groep 6/7/8
Maandag, donderdag en vrijdag

Nicole Pot

Functie:
 • Leerkracht groep 6/7/8
Vakdiploma's
 • Rekencoördinator
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Sonja Hemmens

Functie:
 • Leerkracht groep 6/7/8
Vakdiploma's
 • Rekencoördinator
Maandag, dinsdag en woensdag

Ineke Baalmans

Functie:
 • Intern begeleider
Dinsdag en donderdag

Alie Katuin

Functie:
 • Vakdocent gymnastiek
Dinsdag en donderdag

Walter Prins

Functie:
 • Conciërge
De hele week

Maaike Clevering

Functie:
 • Onderwijsassistent groep 1/2
Maandag, woensdag en donderdag

Madeleine Eggermont

Functie:
 • Onderwijsassistent groep 678
Dinsdag, woensdag en donderdag

Jan Paul Siebelink

Functie:
 • Schoolcoördinator
Gehele week

Marjon van Erp

Functie:
 • Student Noorderpoort
Marjon loopt stage in groep 1/2A op dinsdag en woensdag

Dewi Wiebrants

Functie:
 • Student Noorderpoort
Dewi loopt stage in groep 3 op dinsdag en woensdag en op de naschoolse opvang

Anniek Scholte

Functie:
 • Student Pabo
Anniek loopt haar LIO stage op maandag, dinsdag en woensdag in groep 678

Chantel Koning

Functie:
 • Student Pabo
Chantel loopt stage op maandag en dinsdag in groep 5

Koen Engwerda

Functie:
 • Student Pabo
Koen loopt stage op donderdag in groep 1/2B

OBS de Noordkaap

Clusterdirecteur: Jaap Spelde

Schoolcoördinator: Jan Paul Siebelink

Huningaweg 8
9682 PB, Oostwold
0597 - 552121
obsdenoordkaap@sooog.nl