Centrale Eindtoets groep 8

Terug naar het overzicht

17 april 2018 tot 19 april 2018

Info:

 Centrale Eindtoets 2018

 Deze drie dgen wordt de Centrale Eindtoets voor groep 8 afgenomen.

OBS de Noordkaap

Clusterdirecteur: Jaap Spelde

Schoolcoördinator: Jan Paul Siebelink

Huningaweg 8
9682 PB, Oostwold
0597 - 552121
obsdenoordkaap@sooog.nl