Maandsluiting groep 1 en 2

Terug naar het overzicht

25 april 2018

Info:

 Maandsluiting groep 1 en 2

 Groep 1 en 2 voeren een voorstelling op in de sporthal.

OBS de Noordkaap

Clusterdirecteur: Jaap Spelde

Schoolcoördinator: Jan Paul Siebelink

Huningaweg 8
9682 PB, Oostwold
0597 - 552121
obsdenoordkaap@sooog.nl