Pinkstervakantie

Terug naar het overzicht

Maandag tot Woensdag

Info:

 Pinkstervakantie

 Pinkstervakantie. De kinderen zijn maandag, dinsdag en woensdag vrij.

OBS de Noordkaap

Clusterdirecteur: Annet Flim

Schoolcoördinator: Jan Paul Siebelink

Huningaweg 8
9682 PB, Oostwold
0597 - 552121
obsdenoordkaap@sooog.nl