Volgende week woensdag - 00:00 tot 00:00

Info:

Margedag. De kinderen zijn de gehele dag vrij

OBS de Noordkaap

Clusterdirecteur: Jaap Spelde

Schoolcoördinator: Jan Paul Siebelink

Huningaweg 8
9682 PB, Oostwold
0597 - 552121
obsdenoordkaap@sooog.nl