Nieuws

Ventilatie

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Het ventileren op scholen is nu vaak in het nieuws.
 

Kinderen vrij op vrijdag 4 februari

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Op vrijdag 4 februari maakt het team gebruik van de marge-uren. De kinderen zijn deze dag vrij. We gebruiken deze dag om de Cito resultaten te analyseren en de nieuwe plannen voor de komende periode te schrijven.
 

Cito toetsen

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
In deze maand worden in alle groepen de M-toetsen (Midden) van ons Cito leerlingvolgsysteem afgenomen.
 

Ouderbetrokkenheid, geef u op

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Uit de ouderenquête blijkt dat de communicatie tussen school en de ouders goed is, maar ook dat hij beter kan.
 

Zelftesten groep 6/7/8

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
De zelftesten voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 worden wekelijks uitgedeeld.
 

Mondkapjes in het schoolgebouw

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Iedereen boven de 14 jaar draagt verplicht een mondkapje op de gang. 
 

Lichte klachten (ook al een loopneus) en thuis blijven

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Kinderen met lichte klachten mogen niet naar school.
 

Video afscheid juf Lies

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
De video die is gemaakt tijdens de voorstelling als afscheid van juf Lies is klaar en kunt u op Youtube vinden.
 

Ophalen oud papier 2022, gewijzigde versie

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
De fouten die ik had zijn er hopelijk allemaal uit gehaald. Iedereen die zich opgegeven heeft, is nu ingedeeld. 
 

Koptelefoons

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Zoals u weet verzorgt de school de iPad of het Chromebook van uw kind.
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Uw kind wil graag op een sport? Of op dans- of muziekles? Wanneer hiervoor thuis te weinig geld is, kunt u via het Jeugdfonds Sport & Cultuur een vergoeding krijgen.
 

Schoolzuivel

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Dit schooljaar is naast schoolfruit ook de mogelijkheid om mee te doen aan schoolzuivel en wij doen hieraan mee.
 

Schoolfruit

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Vanaf  woensdag 17 november t/m 22 april doen wij weer mee aan het schoolfruit project. 
 

SOOOG COURANT

Gepubliceerd door: SOOOG
Goede communicatie is belangrijk. Daarom schrijft het bestuur van SOOOG ieder jaar een bestuursverslag. Het bestuur legt met dat verslag verantwoording af. De SOOOG Courant is de publieksversie van dit bestuursverslag waarin alle informatie op een pr…
 

Heutink voor thuis

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Heutink is onze leverancier voor schoolmaterialen. 
 

Tips om thuis te oefenen met klokkijken

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Voor kinderen is kunnen klokkijken een echte mijlpaal, maar om het te leren moeten ze heel wat stappen doorlopen. 
 

Zo wordt jouw kind een echt leesmonster

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Samen met je kind lezen is erg belangrijk. Wanneer je thuis met plezier samen leest, is de kans groot dat je kind later met meer plezier leest.
 

Corona: Mag uw kind naar school?

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Hier vindt u de beslisboom waarmee u kijken kunt of uw kind naar school toe mag komen.
 

Margedagen

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Op de volgende dagen zijn de kinderen de hele dag of een middag vrij
 

Vakantierooster 2021 - 2022

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Hier vindt u het vakantierooster
 

OBS de Noordkaap

Clusterdirecteur: Jaap Spelde

Schoolcoördinator: Jan Paul Siebelink

Huningaweg 8
9682 PB, Oostwold
0597 - 552121
obsdenoordkaap@sooog.nl