Terug naar Nieuws

Ouderbetrokkenheid, geef u op

Gepubliceerd op: , door: OBS De Noordkaap

Uit de ouderenquête blijkt dat de communicatie tussen school en de ouders goed is, maar ook dat hij beter kan.

Uit de ouderenquête blijkt dat de communicatie tussen school en de ouders goed is, maar ook dat hij beter kan. We hebben Lotte van der Groot van CPS gevraagd om een nulmeting bij ons op school te doen. Hoe staat het contact tussen de ouders en de school. Waar moeten we wat verbeteren, waar kunnen we nog wat verbeteren en wat moeten we blijven doen?

Hiervoor wil Lotte graag in gesprek met een aantal ouders op vrijdagochtend 28 januari. De eerste groep, 5 tot 10 ouders, van 8.15 uur tot 9.15 uur en de tweede groep van 9.15 uur tot 10.15 uur. Natuurlijk wordt er voor koffie/thee met wat lekkers gezorgd.

De gesprekken zullen op school plaats vinden, in een ruimte waar voldoende afstand tot elkaar gegarandeerd kan worden.

Ook zullen gesprekken met collega’s en leerlingen uit de bovenbouw gevoerd worden.

Mocht u tijd en zin hebben om hieraan deel te nemen, kunt u dit aan Jan Paul doorgeven. jp.siebelink@sooog.nl

We streven naar een verdeling van ouders door de gehele school heen. Mochten we teveel ouders uit één groep krijgen, dan hanteren we de selectie die Lotte op voorhand gemaakt heeft.

Ook wordt, middels een zeer korte vragenlijst, steeds de laatste ouder van een groep (op alfabetische volgorde) gevraagd hun mening over Jan Paul als schoolleider persoonlijk te geven.

We zouden het zeer op prijs stellen wanneer het ons lukt om 20 ouders te hebben die mee willen doen.

Ventilatie

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Het ventileren op scholen is nu vaak in het nieuws.
 

Kinderen vrij op vrijdag 4 februari

Gepubliceerd door: OBS De Noordkaap
Op vrijdag 4 februari maakt het team gebruik van de marge-uren. De kinderen zijn deze dag vrij. We gebruiken deze dag om de Cito resultaten te analyseren en de nieuwe plannen voor de komende periode te schrijven.
 

OBS de Noordkaap

Clusterdirecteur: Jaap Spelde

Schoolcoördinator: Jan Paul Siebelink

Huningaweg 8
9682 PB, Oostwold
0597 - 552121
obsdenoordkaap@sooog.nl