Groep 1/2

Gaandeweg het jaar zal deze pagina zich vullen met allerlei zaken die met groep 1/2 te maken hebben.

OBS de Noordkaap

Clusterdirecteur: Jaap Spelde

Schoolcoördinator: Jan Paul Siebelink

Huningaweg 8
9682 PB, Oostwold
0597 - 552121
obsdenoordkaap@sooog.nl