Groep 4/5

Gaandeweg het jaar zal deze pagina zich vullen met allerlei zaken die met groep 4/5 te maken hebben.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

21 jul Zomervakantie

OBS de Noordkaap

Clusterdirecteur: Annet Flim

Schoolcoördinator: Jan Paul Siebelink

Huningaweg 8
9682 PB, Oostwold
0597 - 552121
obsdenoordkaap@sooog.nl