Groep 5/6

Gaandeweg het jaar zal deze pagina zich vullen met allerlei zaken die met groep 5/6 te maken hebben.

OBS de Noordkaap

Clusterdirecteur: Jaap Spelde

Schoolcoördinator: Jan Paul Siebelink

Huningaweg 8
9682 PB, Oostwold
0597 - 552121
obsdenoordkaap@sooog.nl