Onze school

De school ligt in het dorp Oostwold, aan het Oldambtmeer. De meeste kinderen komen uit Oostwold en Midwolda. De school is in 2011 gebouwd en we zitten samen met een voorschoolse opvang, peuterspeelzaal, bibliotheek, een christelijke school en ons bestuur in een multifunctioneel gebouw. De school heeft acht lokalen en een kleuterspeellokaal. Twee kleutergroepen op de benedenverdieping en de overige groepen boven. Rond de school ligt een ruim plein waar de kinderen zich kunnen uitleven. Ook staat naast de school een grote sporthal en een schooltuin en heemtuin. De school heeft een betrokken ouderpopulatie.

 

Schoolgrootte en team:

De Noordkaap telt rond de150 leerlingen, verspreid over zeven groepen. Aan onze school werken 14 leerkrachten. Hieronder ook een vakleerkracht creatieve vorming voor de bovenbouw en een vakleerkracht gymnastiek voor de groepen 2 t/m 8. Naast de leerkrachten is er ook een conciërge werkzaam op school.

 

Onze centrale waarden:

Veiligheid

Ontplooiing

Samen leren samen leven

Respect

Betrokken en verantwoordelijk

 

Onze pijlers voor de komende 3 jaar zijn:

Onze vernieuwde visie invulling geven in ons dagelijks onderwijs

Invoering ICT in ons dagelijks onderwijs

Het aangaan van educatief partnerschap met de ouders

 

Onze visie:

We willen uitgaan van het individuele kind en dat kind stimuleren alle ruimte en mogelijkheden te benutten om zoveel mogelijk uit zichzelf te kunnen halen, op zowel cognitief als creatief gebied.

Zo willen wij eraan bijdragen dat het kind goed voorbereid kan functioneren in de maatschappij.

 

Leerlingenraad:

Een afvaardiging van de groepen 6, 7 en 8 zitten in de Leerlingenraad. In de leerlingenraad worden zaken besproken waar de school de input van de leerlingen nodig heeft. Ook kunnen de leden van de leerlingenraad zelf punten inbrengen. Een vast onderdeel is het openen van de ideeënbus. De notulen van de leerlingenraad kunt u bij de downloads vinden.

 

Academische Opleidingsschool:

De Noordkaap is een academische opleidingsschool (AOS). Op een academische basisschool is praktijkonderzoek belangrijk om het onderwijs voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. Dit wordt gecombineerd met het opleiden van (nieuwe) leerkrachten. Net als academische ziekenhuizen in de gezondheidszorg zijn academische basisscholen belangrijke kenniscentra voor het basisonderwijs. Voor meer informatie verwijs ik u naar de folder: Flyer AOS Noordkaap. U kunt deze vinden bij de downloads. http://www.aosnoord.nl/

 

Smart Hub:

Sinds het schooljaar 2015-2016 is De Noordkaap een Smart Hub.

Samsung heeft met een aantal andere partners door het land heen vijf scholen van hardware voorzien om de scholen te ondersteunen bij de snel om ons heen veranderende wereld. Het programma bestaat uit drie onderdelen: Smart Teachers (intensieve innovatietrainingen voor leraren), Smart Classrooms (de inrichting van scholen met digitale leermiddelen en devices) en Smart Sharing (een online platform om informatie te delen). Groep 8 werkt met de materialen van Samsung. http://www.smarteducationhub.nl/

 

 

 

 

 

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

03 jul Zomervakantie

OBS de Noordkaap

Clusterdirecteur: Jaap Spelde

Schoolcoördinator: Jan Paul Siebelink

Huningaweg 8
9682 PB, Oostwold
0597 - 552121
obsdenoordkaap@sooog.nl